Ceník

Základní odměna - odměna dle advokátního tarifu
Cena za poskytnuté právní služby se v České republice řídí advokátním tarifem podle vyhlášky 177/2006 Sb. Tento právní předpis stanovuje výši odměny advokáta za jednotlivé úkony právní služby, pokud si advokát a klient nedojednají jiný způsob odměňování.
 
Smluvní odměna 
V případě zájmu klienta je možné samozřejmě si sjednat jiný způsob stanovení odměny, jako například odměnu v návaznosti na výsledek soudního sporu či odměnu na základě úkonů právní služby dle dohody mezi advokátem a klientem. 
 
Měsíční paušál
Pokud máte v úmyslu využívat právních služeb ve větším rozsahu, pak mohu nabídnout také poskytování služeb v předem stanoveném objemu za předem dohodnutý měsíční paušál. V rámci paušálu nemusíte hradit další výdaje za poskytnuté právní služby. Tato varianta je vhodná zvláště pro firemní zákazníky a může ušetřit nezanedbatelné náklady. 
 
Zastoupení advokátem v soudních sporech
Pouze tehdy, kdy se necháte zastoupit advokátem, vzniká v případě úspěšného sporu nárok na úhradu nákladů právního zastoupení dle advokátního tarifu, na základě kterého vám náklady za každý úkon advokáta uhradí protistrana ze svých prostředků. Neúspěšná protistrana vám tak musí uhradit náklady na soudní spor ve výši stanovené advokátním tarifem, kdy tato částka ve většině případů přesahuje částku, kterou nám za právní služby zaplatíte.
 
Ve všech případech odměn jsem připraven Vám nezávazně sdělit předpokládaný odhad nákladů a doporučím způsob stanovení odměny, který pro vás bude nejvhodnější.
 
Právní porada
Právní porada bude účtována částkou 1.500 Kč za každou započatou hodinu, pokud nebude dohodnuta odměna smluvní. 
 
DPH
Jsem plátcem DPH a k odměně advokáta tedy účtuji DPH 21%.
 

Odměna advokáta za provedení advokátní úschovy peněz

  • 3.600,- Kč do částky 500.000,- Kč sjednané úschovy
  • 3.600,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč sjednané úschovy
  • 5.600,- Kč + 0,05 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč sjednané úschovy
  • individuální cena – cenu za úschovu je možné stanovit také dohodou s klientem. Individuální cena může být poskytnuta zejména v případě sjednané úschovy částky v celkové výši nad 8.000.000,- Kč nebo v případě individuálních požadavků klienta, nebo v případě poskytnutí dalších služeb klientovi.

Cena úschovy smluv společně s úschovou peněz - 500,- Kč.

Cena úschovy smluv a podání návrhu vkladu do katastru nem. společně s úschovou peněz - 1500 Kč.

Výše uvedené ceny zahrnují také přípravu smlouvy o úschově, poplatky za vedení úschovního účtu (s výjimkou poplatku za nadměrný vklad hotovosti) cestovného v okrese Rychnov nad Kněžnou k podpisu smlouvy o úschově a případná cesta na Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou v případě smluveného podání návrhu na vklad.

Uvedené částky za služby související s úschovami jsou bez DPH a vypočítávají se ze sjednané výše úschovy. DPH činí 21%. Odměna a Náklady jsou splatné do 10 dnů od podpisu Smlouvy o advokátní úschově peněz.