Rodinné právo

- rozvod manželství (podání návrhu na rozvod manželství a zastupování v řízení včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem)

 

- úprava vyživovací povinnosti k dětem (podání návrhu na stanovení a změnu výživného, zastoupení v řízení, vymáhání dlužného výživného)

 

- svěření dětí do péče, včetně úpravy styku s dětmi

 

- vypořádání společného jmění manželů (sepis dohody, podání návrhu na soudní vypořádání, zastoupení v řízení)

 

- úprava vyživovací povinnosti mezi manželi a výživné neprovdané matce

 

- dědické právo (uspořádání všech rodinných záležitostí - smlouvy mezi dědici, závěti, vydědění apod.)