Služby

Nabízím služby jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Podmínky poskytování právních služeb je vždy možné přizpůsobit požadavkům klienta. 

Advokátní kancelář se orientuje zejména na zastupování v těchto oborech: 

- občanské právo včetně práva nemovitostí a dědického práva

- advokátní úschovy

- obchodní právo

- rodinné právo

- pracovní právo

- trestní právo

- po dohodě také vybrané další obory práva - např. zastupování v přestupkovém či správním řízení, insolvenčním řízení

Ceny za právní služby účtuji dle advokátního tarifu, případně dohodou. Právní porada bude účtována částkou 500 Kč za první hodinu a 1000 Kč za každou započatou další hodinu. Jsem plátcem DPH. Blížší informace k cenám za služby můžete najít v části "Ceník", nebo Vám na požádání předpokládanou cenu za právní služby sdělím. 

Jsem připraven poskytování služeb přizpůsobit individuálním potřebám klienta. Po dohodě je možné právní služby poskytovat jak v advokátní kanceláři, v bydlišti klienta nebo na jiném místě nebo zajistit navazující služby - např. odhady cen nemovitostí.