Insolvence

- konzultace a případná právní pomoc při řešení problémů souvisejících s insolvencí či oddlužením 
 
- přihlášení pohledávky věřitele do insolvečního řízení
 
- zastoupení věřitele či dlužníka v řízení