Trestní právo

- obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení

 

- odklony v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu)

 

- sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona, ústavní stížnost)

 

- úkony spojené s výkonem trestu (podání žádosti o odklad výkonu trestu, přerušení a podmínečné propuštění)

 

- podání trestního oznámení včetně zastoupení u policie

 

- uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody a jeho zastoupení v trestním řízení

 

- zastoupení obviněného v přestupkovém řízení

 

- žádost o prominutí zbytku trestu, žádost o podmíněné propuštění

 

- žádost o zahlazení odsouzení