Správní právo

Poskytuji všechny právní služby ve vztazích mezi fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci.
 
- komplexní právní poradenství
 
- zastoupení v přestupkovém řízení před správními orgány, v řízeních ohledně řidičských oprávnění
 
- sepis správních žalob a zastupování ve správním soudnictví
 
- zastupování v případě dopravních nehod (náhrady škody, zajištění znaleckých posudků, odškodnění při zranění apod.)
 
- stavební řízení