Obchodní právo

Poskytuji všechny právní služby ve vztazích vyplývajících z podnikatelské činnosti.
 
- komplexní právní poradenství
 
- obchodní společnosti - zakládání (v.o.s., komanditní spol., s.r.o., a.s., evropská spol.),  změny, likvidace; společnosti "na klíč", s tím spojené zakladatelské dokumenty, zastoupení pří řízení o zápisu do obchodního rejstříku, úprava vnitřních poměrů ve společnosti (statutární orgány), prokura, převody obchodních podílů, konání valných hromad a zasedání představenstev a dozorčích rad, přeměny obchodní společností, základní kapitál - správa vkladů
 
- smluvní závazkové vztahy - všechny smluvní typy mezi odběrateli a dodavateli
 
- zajištění plnění ze smluv - výzvy k úhradě, uplatnění nároků u soudů a rozhodců, exekuční řízení
 
- směnečné a šekové právo
 
- insolvenční právo - návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek, řešení úpadku
 
- právo hospodářské soutěže